phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما
khat

اصول و روش خواندن کتابهای زبان و ادبیات عرب

روشهای خواندن زبان و ادبیات عرب دارای اصول زیادی است.


برای یادگیری و آموزش اصول روشهای خواندن زبان و ادبیات عرب می توانید در کلاسهای آموزشی موسسه یاد شرکت کنید یا برای ثبت سفارش خود با ما تماس بگیرید.

khat
khat khat