mobile projeh icon 991 20 20 418 about projeh icon درباره - تماس باما

استخدام همکاردانشجو زبان و ادبیات عرب

ثبت رزومه دانشجویان زبان و ادبیات عرب

در صورتی که در رشته زبان و ادبیات عرب تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته زبان و ادبیات عرب و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

شرایط همکاری دانشجویی زبان و ادبیات عرب

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه یاد کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از تواناییهای شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر موسسه پژوهشی پارس لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

پرداختی

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته زبان و ادبیات عرب توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی زبان و ادبیات عرب، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب

تکمیل فرم استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب رایگان است. کارهایی که موسسه پژوهشی پارس به دانشجویان میدهد کارهای عمومی و ساده ای هستند تا کارهای سخت و حرفه ای با توجه به میزان دانش و مهارت های شما بهتان کارهایی که مایلید را پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از کارهای دانشجویی فرم استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب را پر نمایید ما مایلیم تا دانشجوهای زبان و ادبیات عرب را به صورت پاره وقت استخدام کنیم تا کارهای سفارشی دانشجویان را با هزینه کمی به مشتریان تحویل دهیم


شما می توانید رزومه پژوهشی زبان و ادبیات عرب خود را در لینک زیر ثبت کنید

در صورتی که در رشته زبان و ادبیات عرب تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته زبان و ادبیات عرب و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

شرایط همکاری با مرکز زبان و ادبیات عرب موسسه

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه یاد کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از تواناییهای شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر موسسه پژوهشی پارس لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته زبان و ادبیات عرب توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی زبان و ادبیات عرب، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

اگر مایلید یک کار در منزل داشته باشید فرم استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب را تکمیل نمایید

تکمیل فرم استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب رایگان است. کارهایی که موسسه پژوهشی پارس به دانشجویان میدهد کارهای عمومی و ساده ای هستند تا کارهای سخت و حرفه ای با توجه به میزان دانش و مهارت های شما بهتان کارهایی که مایلید را پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از کارهای دانشجویی فرم استخدام همکار دانشجو زبان و ادبیات عرب را پر نمایید ما مایلیم تا دانشجوهای زبان و ادبیات عرب را به صورت پاره وقت استخدام کنیم تا کارهای سفارشی دانشجویان را با هزینه کمی به مشتریان تحویل دهیم

khat khat