mobile projeh icon 991 20 20 418 about projeh icon درباره - تماس باما

اردوی علمی زبان و ادبیات عرب

اردوی علمی زبان و ادبیات عرب

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان زبان و ادبیات عرب که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی زبان و ادبیات عرب تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید زبان و ادبیات عرب، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل اردوی زبان و ادبیات عرب

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته زبان و ادبیات عرب تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.


اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان زبان و ادبیات عرب که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی زبان و ادبیات عرب تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید زبان و ادبیات عرب، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته زبان و ادبیات عرب تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

khat khat